ایلام

در ایلام، ایران
امروز: یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶
دسته بندی مکان های شهر ایلام، در استان ایلام، ایران

اطلاعات شهر ایلام

آب و هوای شهر ایلام

سرعت باد: ۱۱.۲۷ کیلومتر در ساعت، از سمت: شمال شرق

رطوبت: ۷۱ درصد، فشار: ۲۸۷۵۰.۴۵ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۷:۲۷

ساعت: ۱۷:۴۵

دما: °-۱ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۰ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۸ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۸ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۱ (سانتیگراد)

عضویت رایگان در خبرنامه ما