ایلام

در ایلام، ایران
امروز: شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر ایلام، در استان ایلام، ایران

اطلاعات شهر ایلام

آب و هوای شهر ایلام

سرعت باد: ۶.۴۴ کیلومتر در ساعت، از سمت: شمال شرق

رطوبت: ۲۴ درصد، فشار: ۲۸۷۸۴.۳۲ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۶:۱۳

ساعت: ۱۸:۲۱

دما: °۲۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۰ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۸ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲۱ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۶ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۷ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۸ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۶ (سانتیگراد)